ISO22000:2205

یک سوال مهم درباره استاندارد SFBB

  یك سوال مهم درباره استاندارد SFBB   چرا با وجود سیستم های مدیریت ایمنی غذا مانند HACCP و ISO22000:2205 ، استاندارد SFBB مطرح شده است ؟ مگر استاندارد های قبلی برای واحد های رستورانی ، کافی شاپ ها ، آشپزخانه ها و نظایر ...