ISO10002

رضایت مشتریان از رستوران شما چقدر است ؟

  رضایت مشتریان از رستوران شما چقدر است ؟     به طور متوسط رستوران ها سالانه حدود ده تا سی درصد از مشتری های شان را از دست می دهند ، اما آنها اغلب نمی دانند که چه مشتری ها را در چه ...