کارگاه آموزش کنتاکی سوخاری

کارگاه آموزش کنتاکی سوخاری گارنیش

کارگاه آموزش کنتاکی سوخاری گارنیش   مدرس :پژمان علیزاده دانش آموخته آشپزی در ایتالیا و فرانسه سرآشپز سابق هتل استقلال تهران داور مسابقات دست پخت