کارگاه آموزشی فینگرفود و اپیتایزر

کارگاه آموزشی اپیتایزر و فینگرفود

غذاهای انگشتی خاص وجذاب Appetizer & Fingerfood فینگر فود غذایی است که به راحتی بدون قاشق، چنگال و یا ابزاری دیگری و فقط با دست می توان خورد. غذاهایی که به عنوان پیش غذا، میان وعده و گاهی به عنوان غذای اصلی خورده می شود. آموزش این غذاها برای هر خانمی جالب است.