کارگاه آموزشی شناخت خواص طبی و اصول ترکیب و تهیه انواع چای و دمنوش ها

sorayachef.com_کارگاه-آموزشی-شناخت-خواص-طبی-و-اصول-ترکیب-و-تهیه-انواع-چای-و-دمنوش-ها

کارگاه آموزشی شناخت خواص طبی و اصول ترکیب و تهیه انواع چای و دمنوش ها

این یک کارگاه برای شناخت اکسیر های جوانی و سلامتی است ! | با معرفی و تهیه و آماده سازی ۹ دمنوش پایه و اصلی