کارگاه آموزشی انواع پیتزا با حضور پژمان علیزاده در ثریاشف

کارگاه آموزشی آشپزی انواع برگر – پیتزا و صبحانه و گارنیش

کارگاه آموزشی آشپزی انواع برگر - پیتزا و کارگاه تهیه صبحانه تخفیف ویژه برای شرکت در هر سه دوره مژده به مردم شیراز و جنوب کشور دعوت مجدد از استاد فرهیخته کشور با اعطای گواهی نامه بین المللی مدرس :پژمان علیزاده دانش آموخته آشپزی در ایتالیا و فرانسه سرآشپز سابق هتل استقلال تهران داور مسابقات دست پخت

کارگاه آموزشی آشپزی انواع برگر، استیک و پیتزا

کارگاه آموزشی آشپزی انواع برگر و استیک و پیتزا   مژده به مردم شیراز و جنوب کشور دعوت مجدد از استاد فرهیخته کشور با اعطای گواهی نامه بین المللی مدرس :پژمان علیزاده دانش آموخته آشپزی در ایتالیا و فرانسه سرآشپز سابق هتل استقلال تهران داور مسابقات دست پخت