کارشناسان بهداشت محیط

دوره های آموزشی کیترینگ و مدیریت کترینگ ایمن

دوره های آموزشی کیترینگ و مدیریت کترینگ ایمن شرکت پرتو ستاره ثریا ، طراح و مجری دوره های آموزشی کیترینگ و مدیریت کترینگ ایمن SAFE CATERINGS  در ایران  ، با هدف توانمندسازی مهارتهای انسانی در حوزه مدیریت مراکز تهیه، تولید و ...