غذای چینی

یک رستوران چینی قدیمی

«رستوران چینی‌» تا چندسال پیش هم بازارگرمی‌داشت و شب‌ها بیشتر میزهایش با میهمانی که اغلب مشتریان ثابت این رستوران بودند، پر می‌شد اما حالا دیگر از آن شب‌های روشن خبری نیست. در سال‌های اخیر، رونق رستوران‌ها،‌ باز شدن رستوران‌های متنوع در نقاط مختلف تهران آفت جان رستوران‌های قدیمی‌مثل رستوران چینی شده است اما این رستوران همچنان پابرجاست و هنوز غذای چینی با طعم اصیل پیش روی مشتریانش می‌گذارد .......