سیستم مدیریت کیفیت

چگونه میتوان گواهینامه ISO 9001 گرفت؟

چگونه میتوان گواهینامه ISO 9001 گرفت؟  بسیاری از سازمانها سوال می کنند روش گرفتن ایزو چیست ؟ ما در اینجا راهنمایی هایی برای دريافت گواهينامه استاندارد SO 9000  ارائه می کنیم.     اولین اقدام در پیاده سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ، تصمیم ...

بسته مشاور همراه ISO 17025:2005

  بسته مشاور همراه ISO 17025:2005   معرفی بسته خود مشاوره استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها بر اساس ISO/IEC 17025:2005 ویژه آزمایشگاه های صنایع غذایی   مجموعه کامل مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO/IEC 17025 در قالب فایلهای WORD با قابلیت ...