سرسخت بودن

داستان اول : کشف فرصت‌ها برای انجام کارهای عجیب

کشف فرصت‌ها برای انجام کارهای عجیب سرسخت بودن رویکردی است که خدمات‌دهی و احترام به مشتری را نقض می‌کند. داستان سوپرمارکت «سینزبری» (SainsBury) تاکیدی است بر اینکه تیم پشتیبانی شرکت شما می‌تواند فرصت‌های بزرگ را برای انجام کارهای جالب و عجیب ...