روشهای کارآمد افزایش فروش

تکنیک های افزایش فروش در رستوران

یکی از روش‌های بسیار کارآمد افزایش فروش یک رستوران، استراتژی بیش‌فروشی است. در این استراتژی تمرکز بر این نقطه استوار است که میهمان رستوران پول بیشتری خرج کند! به همین راحتی!! این روش یکی از ابزارهای ارزنده بازاریابی در بسیاری از رستوران‌های دنیاست اما به شرطی که بطور پیوسته آموزش داده شده و بکار گرفته شود تا بتواند به عنوان یک ابزار فروش بیشتر کارایی داشته باشد.