رستورانگرد نامه : کافه – رستوران نادري

رستورانگرد نامه : کافه – رستوران نادری

رستورانگرد نامه : ترکیبی ساختگی از واژه های رستوران ، گردی و نامه است که عنوان بخش جدیدی است در سایت ثریا شف و به ابتکار حمیدرضا طباطبایی ( مشاور توسعه کسب و کار و مدیریت ) ارایه شده است . در بخش " رستورانگرد نامه " ضمن معرفی یک رستوران ، فست فود ، تالار پذیرایی یا آشپزخانه صنعتی ، یادداشت هایی مربوط به مدیریت ، مشتری مداری ، نحوه ارایه خدمات ارایه خواهد شد