رستورانگردنامه : رستوران اجاق باشی ترکی شیرازی با ایده ای جدید

sorayachef.com_رستورانگردنامه : رستوران اجاق باشی

رستورانگردنامه : رستوران اجاق باشی ترکی شیرازی

نام " اجاق باشی " Ocak Basi ( با نگارش ترکی استانبولی )، یک نام عمومی برای رستوران های عرضه کننده خوراک های کبابی به روش پخت روی منقل در کشور ترکیه است .