دوره آموزشی

دوره آموزشی مدیر تولید و توزیع غذا برای اولین بار در ایران

برای اولین بار در ایران با مدرک فنی حرفه ای  توانایی های شغلی این دوره : توانایی تشخیص ویژگی های مهم ساختمان و تجهیزات و ابزار مورد نیاز تولید و توزیع غذا توانایی قرارداد با افراد و شرکتها  توانایی سرپرستی کارگاه  توانایی تجزیه و تحلیل گزارش افراد تحت سرپرستی و ارائه گزارش تحلیلی

دوره آموزشی مدیریت ایمنی غذا در کترینگ ها SFBB

شركت پرتو ستاره ثريا پس از برگزاري موفقيت آميز دو دوره آموزشي ، با افتخار برگزار ميكند مدیریت ایمنی غذا در کترینگ ها   بر اساس استاندارد SFBB انگلستان ، کدکس 39 سازمان بهداشت جهانی و استاندارد ملی ایران 9641   مدرس : مهندس حمید رضا طباطبایی – سر ...

مدیریت کاهش و حذف ضایعات بر پایه مدل IMI

دوره آموزشي مدیریت کاهش و حذف ضایعات بر پایه مدل IMI   آشنایی مدیران و سرپرستان واحدهای تولیدی با روش علمی شناسائی و کاهش ضایعات برپایه مدلIMI  محتواي دوره تفاوت مدیریت ضایعات و مدیریت کاهش و حذف ضایعات عملیاتی نمودن روشهای علمی و کنترل در قالب چرخه ...