داور مسابقات دستپخت  شف برتر ایران

کارگاه آموزشی استیک ها با سس های خاص با اعطای گواهینامه بین المللی

کارگاه آموزشی استیک ها با سس های خاص با اعطای گواهینامه بین المللی برای اولین بار در شیراز با حضور استاد هادی مالکی عضو هیات علمی. داور مسابقات دستپخت شف برتر ایران دوره جذاب و پر هيجان استيك ها و سس ها در اين دوره شما با انواع : برش هاي گوشت ها آشنا خواهيد شد. سس هاي مناسب با هر نوع استيك را به همراه انواع سايد ديش ها را فرا خواهيد گرفت آشنايي با انواع درجات پخت و نكات حائز اهميت در طبخ استيك ها و سس هاي مربوطه