حمید رضا

خلاصه زندگی نامه مهندس حمید رضا طباطبایی

سلام من ، حمید رضا طباطبایی هستم. متولد 1348. اگر از خودم بپرسید اهل کجا هستم، می گویم : من اهل تبریزم. هر چند شناسنامه ام از تهران صادر شده است. من اهل تبریزم چون در این شهر متولد شده ام ...