جوشکاری ایزو ۳۸۳۴

جوشکاری ایزو ۳۸۳۴

جوشکاری ایزو ۳۸۳۴   این شرکت با بهره گیری ازمهندسين بين‌المللي جوش IWE) از IIW/II) وفارغ التحصيل از انجمن جوشكاري آلمان(DVS) وارتباط فنی با انجمن جوش آلمان (DVS), انستيتو جوش انگلستان (TWI) و انستيتو جوش پاتون اوکراين (PWI) خدمات تخصصی خود را ...