ثريا مشاور مديريت

استانداردهای سیستم مدیریت

  استانداردهای سیستم مدیریت   آقای مارشال در رساله دکتری خود مقایسه ای بین استانداردهای سیستم های مدیریت انجام داده و براساس طیف لیکرت امتیازات 1 تا 5 را (1 کمترین امتیاز و 5 بیشتری امتیاز) به هر یک از معیارهای مورد ارزیابی ...

رضایت مشتری

  رضایت مشتری مقدمه   امروزه کارایی و اثربخشی فرایندهای سازمان سخن روز است. با مطالعات علمی باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان اثربخشی فرایندهای سازمان را بهبود بخشید. صاحبنظران معتقدند که یکی از راههای افزایش اثربخشی سازمان، بهبود کیفیت ...

اصول مدیریت تحقیق وتوسعه و خلاقیت صنعتی در صنعت غذا

جامعه مسئولین فنی استان فارس با همکاری ACS Registrars  انگلستان برگزار می کند    اين دوره با موفقيت برگزار شده است   اصول مدیریت تحقیق وتوسعه و خلاقیت صنعتی در صنعت غذا   هدف دوره آشنایی فراگیران با اصول و مبانی مدیریت تحقیق و توسعه و خلاقیت صنعتی در ...

مبانی و اصول ارزیابی احتمال خطر در صنایع غذایی

جامعه مسئولین فنی استان فارس با همکاری ACS Registrars  انگلستان برگزار می کند اين دوره با موفقيت برگزار شده است مبانی و اصول ارزیابی احتمال خطر در صنایع غذایی بر اساس مخاطرات میکروبیولوژی در فرآوری موادغذایی   هدف دوره موضوع ارزیابی احتمال خطر در فرآوری مواد غذایی ...

OHSAS 18000 آیین کار مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

دستیابی به ایمنی در محیط کار و حفظ سلامت انسانها نیاز به یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای به نام OHSAS 18000 دارد       OHSAS 18000 آیین کار مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای   سلامت تاجی است زرین بر سر افراد سالم ...

استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO14000 و EMS

استانداردهای سری ISO 14000 شامل تعدادی استاندارد در زمینه مدیریت زیست محیطی EMS است       استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO14000 و EMS   محیط زیست و منابع طبیعی میراث گذشتگان مانیست امانت آیندگان نزد ماست   استاندارد مدیریت زیست محیطی سری ISO 14000 و EMS :   استانداردهای ...