تقویم آموزشی

تقویم آموزشی خدمات کترینگ

تقویم آموزشی خدمات کترینگ تابستان و پاییز 1391 دوره هاي آموزشي ويژه كترينگ ها - رستوران ها ، آشپزخانه هاي صنعتي و فست فودها از آشنايي با استاندارد ويژه كترينگ ها تا مديريت كترينگ براي آگاهي از  عناوين دوره ها و تاريخ برگزاري ، ...