تاسیس رستوران

چه نوع رستورانی برای من مناسب است؟

اگر مثل خیلی از افرادی که به فکر وارد شدن به کسب و کار رستوران داری هستند شما هم در اندیشه آن می باشید ، نظری در مورد اینکه چه نوع رستورانی را می خواهید اداره کنید و به دنبال راهی برای شروع کردن کار می باشید دارید. اما پیش از اینکه اقدام نمایید و فهرست غذایتان را چاپ کنید درباره گزینه هایتان بیاندیشید. با این وجود بهتر است صبر کنید تا گزینه هایتان را به منظور آغاز نمودن بهترین برنامه برای خود و رستورانتان مورد بررسی قرار دهید. به دلایل خود برای تمایل به وارد این کسب و کار شدن فکر کنید . پول؟ وجهه؟ به عنوان سرمایه گذاری یا خلق رستوران رویایی تان، درست همانطور که خیال پردازی کردید یا اینکه دارید یک محل کسب دارای امتیاز ، از شرکت اصلی می خرید؟