بهداشت

ویژگی های مهم استاندارد SFBB

  ویژگی های مهم استاندارد SFBB   این استاندارد نسبت به سایر استاندارد های ایمنی غذا که در اکثر مواقع با شرایط و امکانات واحد های کوچک صنفی تولیدو طبخ مواد غذایی تناسب ندارد، تفاوت ها ی بارز و قابل توجهی دارد ، ...

رضایت مشتریان از رستوران شما چقدر است ؟

  رضایت مشتریان از رستوران شما چقدر است ؟     به طور متوسط رستوران ها سالانه حدود ده تا سی درصد از مشتری های شان را از دست می دهند ، اما آنها اغلب نمی دانند که چه مشتری ها را در چه ...