برگزاری موفقیت آمیز کارگاه آموزشی تکنولوژی تولید سس های سلامت محور

برگزاری موفقیت آمیز کارگاه آموزشی تکنولوژی تولید سس های سلامت محور

کارگاه آموزشی سس های سلامت محور در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۸ و ۹ بهمن ماه ۹۳ با پشتیبانی و تدارک سایت ثریاشف و مرکز مطالعات توسعه مدیریت در صنعت فست فود و رستوران داری ثریاشف برگزار شد