ایده های تبلیغاتی رستوران

راه اندازی کسب و کار صبحانه های دیجیتالی

صبحانه یکی از وعده های مهمی است  که مورد غفلت بسیاری از مردم جامعه ما واقع شده است، خصوصا کارمندانی که وقت خوردن صبحانه را ندارند.  مطالعات نیز نشان ازاهمیت این وعده غذایی در تمرکز و بهبود عملکرد کارمندان دارد.  امروزه خانواده ها وقت تهیه صبحانه  مقوی را ندارند  و  کسب و کارهای جدید با نفوذ به این حوزه قصد پر کردن این شکاف را دارند.

ایده های تبلیغاتی برای افزایش فروش رستوران

ایده های تبلیغاتی برای افزایش فروش رستوران صاحبان رستوران ها همیشه به دنبال روش های نوین تبلیغات و بازاریابی برای جذب مشتریان جدید به رستوران خود هستند.   برنامه ریزی ایده های تبلیغاتی نیازمند صرف میزان قابل توجهی وقت و انرژی برای انتخاب بهترین راه است ، اما حتما این کار باعث افزایش سود آوری کسب و کار شما خواهد شد. روش های بسیار زیادی برای معرفی و تبلیغ رستوران وجود دارد  که اکثر این شیوه ها به آسانی و با هزینه کمی قابل پیاده سازی هستند.