امنیت اطلاعات

دوره آموزشی سر ممیزی مدیریت امنیت اطلاعات

در مسیر سرآمدی ، تا ثریا با شمائیم   اطلاعات تنها چیزی است كه اگر از شما سرقت شود ، ممكن است اصلا متوجه نشوید !   اولین و تنها دوره آموزشی سر ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001 با اعتبار دو مرجع بین المللی ...