الزامات مدیریتی و فنی

بسته مشاور همراه ISO 17025:2005

  بسته مشاور همراه ISO 17025:2005   معرفی بسته خود مشاوره استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها بر اساس ISO/IEC 17025:2005 ویژه آزمایشگاه های صنایع غذایی   مجموعه کامل مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO/IEC 17025 در قالب فایلهای WORD با قابلیت ...