افزایش فروش رستوران با جذب مشتری جدید

افزایش فروش رستوران شما با چند راهکار موثر از ما

اگر در صنعت خدمات غذایی کار می‌کنید، می‌دانید که با وجود تعداد زیادی رقیب و گرایش‌هایی که به‌سرعت تغییر می‌کنند، نگه داشتن کسب‌وکارتان در صف اول ذهن مشتریان، دشوار است. یکی از عوامل مهمی که برای افزایش فروش رستوران باید در نظر بگیرید، تعادل بین جذب مشتری جدید و حفظ مشتری کنونی است. پس سؤال این است: با مشتریانی که یک‌بار وارد رستورانمان  شده‌اند چه می‌کنید؟