. اغذیه فروشی ها

کاربرد استاندارد SFBB

  كاربرد استاندارد SFBB     SFBB ( غذای سالم ، كسب و كار بهتر ) استانداردی ساده و فراگیر برای ایمنی و سلامت مواد غذایی است. استاندارد SFBB برای واحدهای زیر كاربرد دارد :   رستوران ها ، رستوران های هتل ها آشپزخانه های صنعتی آشپزخانه سازمان ...