اصول بهداشت

دوره آموزشی مبانی و اصول تولید انواع دسرهای لبنی

دوره آموزشي مبانی و اصول تولید انواع دسرهای لبنی شرکت پرتو ستاره ثريا   نماينده ICS Groups انگلستان برگزار می كند     دوره آموزشي   مبانی و اصول فرمولاسیون ، فرآوری و تجزیه و تحلیل مخاطرات در تولید انواع دسرهای لبنی     هدف دوره آشنایی فراگیران با اصول طرح ریزی ، ...