استیک برگر

کارگاه آموزش انواع برگرها

مثل یک مهندس آشپزی کنید و آشپزی را مهندسی کنید ! یک کارگاه آموزش برگرها به سبک متفاوت ! تا به حال فکر کرده اید که مراحل تولید برگر به روش صنعتی چگونه است ؟ با ما همراه باشید با ....