استاندارد 22000 ISO

ویرایش بعدی استاندارد ISO 22000

ویرایش بعدی استاندارد ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی منتظر دریافت نظرات شماست استاندارد بین المللی ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی در سال 2005 منتشر شد. از آن زمان، نیازهای بازار، تکامل یافته اند و در سپتامبر سال ...