استاندارد 16949

خودروسازی ISO/TS 16949

خودروسازی ISO/TS 16949 شرکت ثریا گواهی استاندارد ایزو 16949 را با اعتبار از مرجع اعتبار بخشی خصوصی USAS امریکا صادر می نماید. این گواهی به منزله مبنایی برای گرفتن گواهینامه تضمین کیفیت در صنایع خودرو سازی خواهد بود که غالباَ مورد ...