استاندارد ایزو 10004

دوره های آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

چگونه مشتری شاکی را به مشتری راضی تبدیل کنیم ؟ محتوای دوره : رفتار شناسایی مشتری شاکی بررسی سطوح سه گانه ارتباط با مشتری شاکی مدیریت استرس برای کنترل مشتری شاکی مدیریت زمان در کنترل مشتری شاکی مدیریت مکان در کنترل مشتری شاکی مدیریت پیگیری شکایت مشتری مدیریت ...