استاندارد ایزو 10002

دوره های آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

چگونه مشتری شاکی را به مشتری راضی تبدیل کنیم ؟ محتوای دوره : رفتار شناسایی مشتری شاکی بررسی سطوح سه گانه ارتباط با مشتری شاکی مدیریت استرس برای کنترل مشتری شاکی مدیریت زمان در کنترل مشتری شاکی مدیریت مکان در کنترل مشتری شاکی مدیریت پیگیری شکایت مشتری مدیریت ...

شکایت مشتری ایزو ۱۰۰۰۲

شکایت مشتری ایزو ۱۰۰۰۲ استاندارد ایزو 10002 حاصل تجربیات سازمان های جهانی در ارتباط با رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات آنان است. اسلایدر این راهنما ضمن ایجاد نگرش مثبت نسبت به دریافت شکایات مشتری، در موارد ذیل نیز به سازمان ها در ...