آشنایی با تهیه سس‌ها و چاشنی‌های غذایی

کارگاه آموزشی آشنایی با تهیه سس‌ها و چاشنی‌های غذایی

هدف از برگزاری این دوره آشنایی فراگیران با اصول تهیه و نحوه نگهداری انواع سس‌ها و چاشنی‌های پر مصرف و موافق اکثر دائقه ها می‌باشد