کارگاه آموزشی پیتزا

کارگاه آموزشی غذاهای ایتالیایی در شیراز

این کارگاه آموزشی شبیه هیچ کارگاه آشپزی دیگری نیست! حتی اگر قبلا دوره های آموزشی فست فود را گذرانده اید،   باز هم این کارگاه برای شما نکات جدیدی را دارد ! کارگاه آموزشی انواع پیتزا با حضور سالواتوره چیندامو استاد برجسته منتخب میشلن