دسته‌بندی نشده

BRC ایمنی غذا انگلستان

شرکت ثریا با اعتبار از مرجع بین المللی خصوصی USAS امریکا اقدام به ممیزی و صدور گواهینامه BRC در صنعت غذا می نماید. این شرکت با توجه به سوابق دیرینه در انجام آموزش و صدور گواهینامه های صنایع غذایی و ...

ایمنی غذا اروپا IFS

ایمنی غذا اروپا IFS شرکت ثریا با اعتبار از مرجع بین المللی خصوصی USAS امریکا اقدام به ممیزی و صدور گواهینامه IFS verion6 در صنعت غذا می نماید.این شرکت با توجه به سوابق دیرینه در انجام آموزش و صدور گواهینامه های ...

گواهی محصول P.C

شركت ثریا با برخورداري از متخصصين مجرب، اين امكان را دارد كه محصول توليدي واحدهاي صنعتي را نمونه برداري و مورد آزمون قرار داده و به واحدهاي مربوطه  جهت دريافت گواهينامه Product Certification آموزش و مشاوره ارائه نمايد.   اسلایدر توضیحاتی در مورد ...