تاثیر موسیقی بر فروش رستوران

تاثیر موسیقی بر مشتریان رستوران ها

تحقیقات معدودی مبتنی بر تاثیر موسیقی در محیطهای تجاری از جمله بازارهای خرده فروشی و رستوران ها وجود دارد . تحقیقات در این زمینه تاثیر بالقوه ای بر عملکرد تجاری دارد از جمله فراهم آوردن دستورالعمل هایی که نشان دهنده ی چگونگی بالا بردن فروش با استفاده از موسیقی یا تاثیرگذاری موسیقی بر روانشناسی اجتماعی میباشد. با در نظر گرفتن سبک زندگی امروزی که اوقات فراغت کمتری را در بر دارد، رستوران ها نیز به مکانهایی جهت گذراندن وقت تبدیل شده اند.