اپلیکیشن صبحانه

راه اندازی کسب و کار صبحانه های دیجیتالی

صبحانه یکی از وعده های مهمی است  که مورد غفلت بسیاری از مردم جامعه ما واقع شده است، خصوصا کارمندانی که وقت خوردن صبحانه را ندارند.  مطالعات نیز نشان ازاهمیت این وعده غذایی در تمرکز و بهبود عملکرد کارمندان دارد.  امروزه خانواده ها وقت تهیه صبحانه  مقوی را ندارند  و  کسب و کارهای جدید با نفوذ به این حوزه قصد پر کردن این شکاف را دارند.