آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵

آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵

توضیحاتی در مورد ایزو مدیریت آموزش
فرآیند آموزش براساس ایزو 10015 می تواند موثرترین راه در خصوص پایش و اند ازه گیری اثربخشی فرآیند آموزش باشد، اجرای اثربخش ایزو مدیریت آموزش در سازمان، نیازمند تعهد مدیریت، تعهد آموزش گیرندگان و در نهایت تعهد آموزش دهندگان می باشد. با استفاده از راهنمای موجود در ایزو 10015، سازمان ها علاوه بر رفع این نیازمندی، در مسیر تحقق یک “سازمان یادگیرنده ” حرکت می نمایند. سازمان هایی که انتظار کسب ارزش افزوده از برگزاری دوره های آموزشی مختلف را دارند، این ایزو را مستقر می سازند آموزش فرآیند ارائه و تکوین دانش، مهارت ها و رفتارها جهت تامین الزامات را فراهم می سازد و شایستگی از طریق به کارگیری دانش، مهارت ها و رفتارها در عملکرد به دست می آید.

 

sorayaco.ir_10015

ضرورت استقرار ایزو موثر فرآیند آموزش را در ادامه مطالعه کنید

امروزه با گذر از عصر صنعتی و اطلاعات و ورود به عصر دانش، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی ها و سیستم های کاری سازمان ها، استفاده از فرآیند آموزش، قویترین ابزاری است که می تواند راه گشای سازمان ها جهت حضور و بقاء در عرصه بازارهای رقابتی باشد. اما افزایش کمی نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره های مختلف آموزشی، به تنهایی نمی تواند نشانگر کیفیت و بکار بستن آموزش های فراگرفته شده در سازمان باشد، بلکه این اثربخشی آموزش است که می تواند شاهدی دال بر ضمانت اجرایی دوره های آموزشی باشد. ایزو 10015 راهنمایی جهت طرح ریزی و سازماندهی فرآیند موثر آموزش در سازمان ها می باشد.
 

مزایای  استقرار ایزو فرآیند آموزش – ایزو 10015
به راحتی برای شرکت های آشنا با فرآیند رویکرد استاندارد سیستم مدیریت کیفیت قابل درک است. سازمان هایی که سایر ابزارهای کیفی نظیر مدل TQM یا EFQM را اجرا کرده اند، نیز می توانند از این استاندارد استفاده کنند. به منظور برآورده کردن الزامات نیازهای آموزش کیفیت، دستورالعمل هایی را در زمینه فناوری آموزش و آموزش سازمانی ارائه می کند. مهمترین مزیت استقرار این سیستم این است که به نیازهای آموزشی کارکنان توجه شده و آنان را در مسیر رسیدن به تعالی سازمانی با برانگیخته شدن میل خود در ارتباط بابهبود دانش محوری در سازمان ممکن میشود.

در صورت نیاز به مشاوره و یا صدور گواهی نامه آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵ با ما تماس بگیرید.

راه های تماس با ما

۰۷۱۱-۶۲۸۹۵۲۲
۰۷۱۱-۶۲۹۰۰۵۵
۰۹۱۷۳۱۱۴۲۳۷
۰۹۳۶۵۱۰۸۴۴۳

ایمیل : info@sorayaco.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *